bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.11.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: weryfikacja komórek organizacyjnych

Struktura organizacyjna

Ogólne zasady zarządzania:

 1. Instytucją zarządza Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Dyrektor kieruje Instytucją przy pomocy:

   a) Zastępców Dyrektora
   b) Głównego Księgowego
   c) Kierowników komórek organizacyjnych:

   - Biura
   - Impresariatu
   - Finansów i Księgowości
   - Kadr
   - Sekretariatu
   - Inspektorów orkiestry

 3. Organem opiniodawczym i doradczo-konsultacyjnym Dyrektora jest Rada Artystyczno-Programowa przy Orkiestrze. Rada Artystyczno-Programowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrketora.

 4. Regulamin pracyOpublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 20.11.2012
Podpisał: Inga Szczerbińska
Dokument z dnia: 01.12.2009
Dokument oglądany razy: 6 964