bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.06.2009, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowe ogłoszenie

Orkiestra Sinfonia Varsovia uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Kultury RIA/2/08 o złożeniu sprawozdania finansowego (bilansu) za 2008 rok (wypis z rejestru z dnia 15 maja 2009 roku).

Sprawozdanie finansowe Orkiestry Sinfonia Varsovia za okres od dnia 1 stycznia 2008
do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz Sprawozdanie Kierownictwa z działalności za rok 2008 otrzymały
w dniu 31 marca 2009 roku opinię bez zastrzeżeń niezależnego biegłego rewidenta – Firma: Kamiński
i Wspólnicy Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi Sp. z o.o.,
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych –
nr 661 na liście Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Wybór audytora zewnętrznego został dokonany przez Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – pismo Biura Kultury z dnia 12 grudnia 2008.Opublikował: Janusz Czyżewski
Publikacja dnia: 04.06.2009
Podpisał: Janusz Czyżewski
Dokument z dnia: 18.10.2008
Dokument oglądany razy: 2 135