bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.11.2009, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta danych

Struktura organizacyjna

Ogólne zasady zarządzania:

 1. Instytucją zarządza Dyrektor Naczelny, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
 2. Dyrektor Naczelny kieruje Instytucją przy pomocy:

   a) Zastępców Dyrektora
   b) Głównego Księgowego
   c) Kierowników komórek organizacyjnych:

   - Biura
   - Impresariatu
   - Finansów i Księgowości
   - Kadr
   - Sekretariatu
   - Inspektorów orkiestry

 3. Organem opiniodawczyn i doradczo-konsultacyjnym Dyrektora Naczelnego jest Rada Artystyczno-Programowa Orkiestry


Opublikował: Inga Szczerbińska
Publikacja dnia: 30.11.2009
Podpisał: Inga Szczerbińska
Dokument z dnia: 30.11.2009
Dokument oglądany razy: 2 326